Masz pytania skontaktuj się z nami:

+48 604 434 393

kontakt@tylkodobrerozwiazania.pl

Gdzie jesteś

W naszej pracy opieramy się na cyklu Kolba, w którym silny nacisk kładziemy na doświadczanie i refleksję. Celowo nie mówimy o doświadczeniu jako jednorazowym działaniu. Zależy nam na doświadczaniu trwającym wiele godzin, tak aby wnioski z niego płynące silniej wpływały na zmianę zachowań i postaw.

Dlatego w naszych szkoleniach stałym elementem programu są gry. Zarówno krótkie, obrazujące pojedynczą umiejętność, ale również kilkugodzinne, czy rozgrywane kilka dni. Te długie stanowią kręgosłup warsztatu stawiając uczestnikom, w bezpiecznym środowisku, możliwości eksperymentowania. Uczestnicy podejmują trudne decyzje, mierzą się z wyborami, dyskutują. Po zakończonych rozgrywkach szczegółowo omawiamy, to co działo się podczas gry, jakie procesy zaszły, jakie kto prezentował postawy, strategie, jakie są powody wygranej lub przegranej poszczególnych zespołów. Za pomocą metafory przenosimy wyciągnięte wnioski na środowisko zawodowe.

Dzięki grom uczestnicy mogą:

Wejść bez oporu w sytuację analogiczną to tej, która dzieje się w ich życiu zawodowym.
Zobaczyć różne możliwości, sposoby rozwiązania których w życiu codziennym nie dostrzegali.
Wcielić się w rolę osoby, która zachowuje się zupełnie przeciwnie do gracza, dzięki czemu, uczestnik może sprawdzić na ile skuteczne są działania, których on sam, w naturalnym środowisku, by nie podjął.
Dostrzec konsekwencje podjętych przez siebie decyzji – efekt widoczny jest po zakończeniu gry a nie po tygodniach czy miesiącach, jak w życiu zawodowym.
Wygenerować dzięki metaforze jaką jest gra, więcej pomysłów, rozwiązań, nabrać szerszej perspektywy wobec tego co robią w życiu zawodowym.

Obecnie w naszej ofercie dysponujemy kilkudziesięcioma grami stworzonymi przez nas, jak i zagranicznych oraz polskich twórców. Do najciekawszych należą:

  • Smile Urbo (negocjacje, komunikacja, współpraca)
  • Kalendarz (zarządzanie własną sprzedażą)
  • Lejek sprzedaży (zarządzanie zespołem sprzedażowym)

Chcesz wiedzieć więcej – napisz:
kontakt@tylkodobrerozwiazania.pl

Smile Urbo

Jest to interaktywna gra symulacyjna, w której gracze mają za zadanie, reprezentując poglądy i interesy określone dla konkretnych postaci, negocjować decyzje pomagające wyjść z kryzysu całej grupie.

WIĘCEJ

Lejek sprzedaży

Jest to gra strategiczna, przeznaczona dla menadżerów zespołów sprzedażowych, w której gracze wcielają się w role menadżerów, a ich zadaniem jest podjęcie działań i decyzji wspierających rozwój zespołu.

WIĘCEJ

Kalendarz

Autorska gra strategiczna, przeznaczona dla sprzedawców. Zadaniem każdego z nich jest odegranie codziennych czynności, które podejmuje w swoim życiu zawodowym i sprawdzenie jakie narzędzia, decyzje i działania pomagają mu osiągnąć zysk.

WIĘCEJ